volgsjons_fvo_oversikt

VOLGSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

60.00 kr310.00 kr

VOLGSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

FISKET / The Fishing
Området erbjuder främst fiske efter storvuxen öring med trolling. Volgsjön är grund med ett maxdjup runt 10 m vilket gör den mycket produktiv. Fatsjön och Baksjön har fin abborre. Vidare erbjuder området fiske efter harr, sik och gädda. Området är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommen- deras. / e area offers mostly fishing of big trout, but also grayling, whitefish, pike and perch. e area is availiable the whole year and in the winter the jigging is recommended.
FISKEREGLER / Laws & Regulations
Samtliga vatten är upplåtna för sportfiske med ispimpel, kast-, flug- och metspö, samt drag efter båt (trolling). Ett st redskap per fiskare. Nätfiske är tillåtet i begränsad omfattning av fiske- rättsinnehavarna. Prästtjärn och Baksjötjärn är avlysta från fiskekortet och där gäller separata fiskekort. / Netfishing is allowed in limited scale. 1 tool / angler.
Nätfredningszoner:
1. Från en linje tvärs ”Storån” vid Storholmen upp till Malgomajs kraftverk /dammen. 2. En radie om 300 m från Sågåns mynningslinje. Gäller även uppströms Sågån till 100 m uppströms Fatsjön. 3. En radie om 300 m från Vojmåns mynningslinje. Gäller även uppströms Vojmån till riksväg 45. Minimimått på öring 30 cm.
Minimimått på öring 30 cm.
/ Smallest allowed size of trout 30 cm.
ALLMÄNT / General
Volgsjöns fiskevårdsområde består av sjöarna Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön och Svansjön med tillhörande vattendrag. Området är lättillgängligt och försett med vindskydd, p-platser samt båtar att låna. / e Volgsjö fishing area consists of Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön and Svansjön with associated waters. e area is easily accessed and fitted with windshelters, parking areas and boats for use.
Reservation för ev. ändringarVid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

 

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .