vmina_allmskog_oversikt

VILHELMINA ÖVRE ALLMÄNNINGSSKOG

60.00 kr600.00 kr

VILHELMINA ÖVRE ALLMÄNNINGSSKOG

ALLMÄNT.
Vilhelmina Övre Allmänningsskog består dels av Dikanäsområdet 21000ha, Fatmomakkeområdet 29000ha och dels av Åselområdet, totalt ett ca. 6500 ha stort område. Njakafjällsområdet inom Stalondelen är ca.13 700 ha stort och består av ett stort antal sjöar och tjärnar med bra fiske av röding och öring. Området är utbyggt med leder och kojor. Del av Dalsån, Vojmån, Krutån samt Bollvattenområdet inom Dikanäsdelen har också ett bra fiske av röding och öring och är även det utrustat med leder och kojor.
Inom Allmänningen pågår regelbundna utsättningar av fisk för att främja sportfisket.

Hemsida:  http://www.vilhelmina-allmanning.se/

People in need of information in english, please contact Turistbyrån in Vilhelmina. Tel. 0940-398 86.

turist@vilhelmina.se                                               http://www.lapplandturism.se/Vilhelmina

FISKET
I de större sjöarna kan vintertid ispimpel och sommartid spinnfiske samt långedragsrodd rekommenderas. I andra sjöar och tjärnar rekommenderas spinnfiske eller flugfiske med spö.

FISKEREGLER

Fiskekort ger rätt till fiske med ett spö eller fiske med ett drag efter båt. Ett redskap per fiskare.
I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser. Minimimått 30 cm för öring och röding. Nät- och utterförbud.

Rekommendation: fångstlimit på max 5 st fiskar per dygn och fiskare.
Strömfiskeförbud 15/9 – 15/10.

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

 

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .