sandsjoomr_oversikt

SANDSJÖ OMRÅDET

85.00 kr360.00 kr

SANDSJÖ OMRÅDET

ALLMÄNT / General

Vilhelmina Sport & Fiskevårdsklubb förvaltar Sandsjöområdet. Det är beläget ca. 12 km norr
om Vilhelmina tätort. Området består av två sjöar som är lättillgängliga och försedda med
vindskydd, toalett och handikappanpassad brygga.
Sandsjön is located ca. 12 km north of Vilhelmina.

 

FISKET / The Fishing

Sandsjön erbjuder främst fiske efter öring, röding, regnbåge och abborre. Området är
tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.
Djuptjärn erbjuder fiske efter öring och röding.
Sandsjön offers mostly angling for trout, char, rainbow trout and perch. The area is accessible all year.

 

FISKEREGLER / Laws & Regulations

Sandsjön är upplåten för sportfiske med ispimpel, kast-, flug- och metspö.
Sandsjön is open for angling.
Ett redskap per fiskare. / 1 tool per angler
Förbud av fiske från båt eller flytring råder inom Sandsjöområdet.
Boats are forbidden in the Sandsjö area.
Fiskekortet berättigar till fångst av 3 st laxartade fiskar per dag.
The Fishingcard allows catching 3 salmonic fishes per day.
Minimimått på laxfiskar 30 cm. / Min. measurement of trout / salmon species 30 cm.

 

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .