Platshållare

NEDRE VOJMSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

60.00 kr260.00 kr

ALLMÄNT General
Fiskevårdsområdet består av nedre delen av Vojmsjön, Vojmån nedströms till Vojmåns fiskevårdsområde,
Båthussjön, Gråtansjön med tillhörande vattendrag, Harrbäcken och Kvarnbäcken. Området är tillgängligt
genom ett fungerande vägsystem.
The area consists of the lower parts of Vojmsjön, Vojmån downstream to Vojmån fishingarea, Båthussjön,
Gråtansjön with associated waters, Harrbäcken and Kvarnbäcken.
FISKET The Fishing
 
Området erbjuder främst fiske efter storvuxen öring i Vojmsjön och Vojmån. Vidare erbjuds fiske efter harr,
röding, sik, abborre och gädda. Området är tillgängligt hela året. / The area offers mostly fishing for large trout in
Vojmsjön and Vojmån. Otherwise fishing for grey- ling, whitefish, perch and pike is possible.
FISKEREGLER / Laws and regulations

 

Samtliga vatten är upplåtna för sportfiske med ispimpel, spinn- , flug- och metspöfiske, trolling samt
nät. Nätfiske för icke fiskerättsägare är begränsad till OBS! max nätlängd är 100 m vid lösen av årskort.
OBS! Totalt nätförbud på Bredselet + tjärnar.. Röding är utplanterad under 1996 på prov i Vojmsjön. Fångst
av märkt fisk skall rapporteras. / All waters are open for angling.
Under perioden 15/9-15/10 är det förbud för öringsfiske. Minimimått på öring 30 cm i hela
området. / Angling for trout forbidden 15/9-15/10. Minimum size of trout 30 cm in the whole area.
HANDIKAPPFISKE LAPPUDDEN
Speciellt anordnad plats med tre 12 m långa bryggor där fiske efter abborre, gädda och harr kan utövas. Grillplats
anpassad för rörelsehindrade. Bilväg och parkeringsmöjligheter i omedelbar närhet till fiskeplatsen.

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .