marsliden_oversikt

MARSLIDENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

40.00 kr310.00 kr

MARSLIDENS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT General

Området består av Västra Marssjön och Harrtjärn.
Det är beläget 10 mil väster om Vilhelmina.
Vindskydd finns vid samtliga vatten. Båtar uthyres. Fiskestig finns.
Boende i stugor finns i Marsliden. Området är naturskönt i skuggan av Marsfjällen.
Ropentjakke,1145 möh, och Såttan är fjällen i omedelbar närhet.
/ The area consists of the West Marssjön and Harrtjärn.
It is located 100 km northwest of Vilhelmina.

FISKET The Fishing

Västra Marssjön erbjuder fiske efter öring och röding, området är upplåtet för fiske hela året.
Vintertid kan pimpelfiske rekommenderas, sommartid fiske med drag från båt.
I Harrtjärn får man ofta fin öring på spinn eller fluga.
/ West Marssjön offers fishing for trout and char, the area is open for angling all year. In Harrtjärn you can often get fine trout on flies.

FISKEREGLER Laws & regulations

Området är upplåtet för sportfiske. Fiskekort ger rätt till fiske med ispimpel, metspö, flugspö,
spinnspö och släplina med högst 3 st flugor.
The area is open for angling.

 

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .