malgovik_oversikt

MALGOVIKS FVO

60.00 kr160.00 kr

ALLMÄNT / General
Området ligger efter vägen till Stalon ca 1,5 mil väster om Vilhelmina tätort och sträcker sig från Malgovik/Laxbäcken ca. 2 mil västerut mot Blaikfjället.
The area can be found along the road to Stalon about 15 km to the west of Vilhelmina.
FISKET / The Fishing
Området erbjuder fiske efter bl.a öring, harr, sik, gädda och abborre. Området, förutom Lilldjupsjön,
är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.
Lilldjupsjön är en put and take sjö med grov öring och röding.
The area offers fishing of trout, grayling, whitefish, pike and perch. The area is availiable the whole year and in the winter the jigging is recommended.
Lilldjupsjön offers put and take angling of big trout and char.
FISKEREGLER / Laws & Regulations
Området är upplåtet för sportfiske hela året med ett handredskap. Sportfiske bedrivs för nöje och
rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer
fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.
/The area is open for angling with one tool.
Ej Lilldjupsjön

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .