Gronlunds-Fiske-Malgomaj

MALGOMAJ – NORDANSJÖ FVO Fiskekort

100.00 kr1,500.00 kr

MALGOMAJ – FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT General
 
Området ligger efter vägen till Nordansjö, ca 2 mil norr om tätorten. Åk mot Nästansjö och sväng av i Lomsjökullen.
Nordansjö säljer kort på sin del av Insjön, Stensjön och Varrisen.
The area can be found along the road to Nordansjö. Go toward Nästansjö and turn off in Lomsjökullen.

FISKET The Fishing
 Malgomaj har både röding och regnbåge.
Sommartid är det framförallt Insjön och Stensjön som har det bästa fisket och man fiskar främst abborre och gädda. Vintertid är det bästa
fisket i Insjön och i Varrisen. I Varrisen fiskar man främst abborre och sik.
In the summer the best fishing can be found in Insjön and Stensjön, mosly perch and pike. In the winter the best fishing is in Insjön and Varrisen. In Varrisen you mostly fish for perch and whitefish.

FISKEREGLER Laws & Regulations
 
Allt fiske och fiskemetoder som inte är tillåtet enligt följande paragrafer är förbjudet. Fiske är inte tillåtet inom av Umlax arrenderade och utmärkta områden och vägar. Fiskekortköpare godkänner att Fisketillsyningsman får undersöka och kontrollera all medhavd fiskeutrustning, väskor, utrymmen i båtar snöskotrar, vindskydd och fiskearkar. Fiskeförbud mellan 1 September till 31 Oktober i alla strömmande vattendrag och i en radie på 300 meter från å eller bäckmynning, ut i sjön. Gäller allt fiske även för fiskerättsinnehavare.
Förbjudet att fiska från båt eller land i Lövnäsviken och väster om en linje från odlingsgränsen på södra sidan till Rekansjö skiftesområdes västra gräns på norra sidan samt västerut till gränsen för Statens område  samt Datikån upp till Datiksjöarna från och med 1 maj till och med 23 juni (Midsommar) 2016.
Fiskeförbud från 7 Januari fram till 1 Mars 2017i Lövnäsviken och väster om en linje från odlingsgränsen på södra sidan till Rekansjö skiftesområdes västra gräns på norra sidan samt västerut till gränsen för Statens område.
Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas och medföras vid allt fiske samt vara försett med innehavarens namn och underskrift på avsedd plats i beständig skrift. Utan namn och underskrift så anses kortet ogiltigt. Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas till annan person.

Fiskekortet skall uppvisas på begäran av Fisketillsyningsman tillsammans med legitimation.

Max ett (1) kort per person och dygn.
Max fem (5) ädelfiskar per person och dygn.
Fiske till avsalu är inte tillåtet.
Ett (1) handredskap per person med ett (1) bete eller s.k. flugkast med max tre (3) flugor. Ej nät, ståndkrokar, angeldon eller andra fasta redskap.

 

Förbud mot användande av levande eller fryst bete. Gäller ej mask eller maggot. All mäskning med vegetariska, animaliska eller konstgjorda medel är förbjudet. Fiske från båt är tillåtet. Det är tillåtet att ”ro drag” eller släpa ” långedrag” med ett (1) spö. Ej Trolling med sidoparavan eller djuprigg.
Fiskrens skall grävas ner eller tas omhand på annat sätt. Förbjudet att lämnas på stranden eller isen.
Fiskekortet gäller även för medföljande ungdommar t.o.m. det år de fyller 16 år. Vid brott mot reglerna så tas kontrollavgift ut eller överlämnas till rättslig prövning.
Regler för trolling tas fram senare till dess så är trolling inte tillåtet.

 

Fiskekortspriser m.m.
Fiskekort finns att lösas som dygnskort (24 timmar), 3-dygns (72 timmar), 7-dygns eller för ett år (Kalenderår) 1 dygn      100 kr
3 dygn       250 kr
7 dygn       500 kr            Årskort      1000 kr

Tillägg för medföljande make/maka/sambo  500 kr Namnen skall skrivas på kortet annars så anses kortet ogiltigt. Ortsbokort: 500 kr resp 250 kr. Säljs enbart av styrelsen. Fast boende som saknar fiskerätt i fiskevårdsområdets ingående byar får lösa årskort till reducerat pris.

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
Beställ 3 arbetsdagar före planerat fiske.

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .