kultsjons_fvo

KULTSJÖNS FVO

70.00 kr710.00 kr

ALLMÄNT

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) förvaltas av Kultsjöns fiskevårdsområdesförening. Området är lättillgängligt med väg efter hela sjön. Ett sportfiskevatten i trivsam miljö med en bruten mosaik av holmar och skär med omgivande fin terräng för turister att sola sig i.

 

FISKET

Området är vida känd för sin fina kvalitet av ström-lekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Området bedriver stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön.

 

FISKEREGLER

Kultsjöns FVO är upplåtet för fiske med sportfiskeredskap, undantag se förbudstiderna nedan.

LÄGE

Kultsjöns FVO är beläget i Kultsjödalen, ca. 10 mil väster om tätorten efter Vildmarksvägen.

FÖRBUDSTIDER

 

Totalt fiskeförbud, gäller hela fvo, under tiden fr.o.m kl 06.00 den 20:e aug t.o.m. den 20:e sep kl 06.00. Speciellt förbud gäller avbojat område vid Klimpfjäll som gäller Storån, Lillån och Spegeldammen. Totalt fiskeförbud råder här fr.o.m kl. 06.00 den 1 aug t.o.m den 20:e sept.

Minimimått på öring 30 cm och röding 20 cm i hela området. Fisk med mindre mått bör släppas tillbaka av flera skäl, bl a kvalitetsmässigt har den inte nått den höga kvalitet som den stora rödingen har, så genom denna åtgärd ökar möjligheten till bättre fångster. Fredningsområden av tillrinnande vattendrag till mynning / mynning inom en radie av 300 m. Totalt fiskeförbud inom fredningsområden, 1/8-30/9 årligen, Saxån, Storbäcken, Svartsjöbäcken och Fiskonbäcken från fallet.

Fiskeförbud under lekperioden i Ransarån mellan broarna under tiden 20/8 t.o.m 15/10.

Grunddammar totalförbud 50 m upp- 100m nedströms. Satsån med Krokbäckstjärnarna ingår i Kultsjöns FVO. Trollingfiske är förbjudet.

I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser

 

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .