Platshållare

Kultsjöåns FVO

80.00 kr700.00 kr

ALLMÄNT / General
Området består av Kultsjöån från Stalon upp till
gräns till Kultsjön vid kraftledning ovanför Trappstegsforsen. Bielite ingår alltså from 2016 i detta FVO.

The area consists of the stream Kultsjöån between
Stalon and the border of Kultsjön up to line of energy power above Trappstegsfoersen. Now also including Bielite.

FISKET / The Fishing

Sjöarna erbjuder främst fiske efter öring, röding
och lake. Området är tillgängligt hela året och
vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.
/ The lakes offers foremost fishing for trout, char
and burbot. In the winter the jigging is much
appreciated.
FISKEREGLER / Laws & Regulations
Området är upplåtet för sportfiske hela året med
undantag av nedanstående regleringar.
Totalt nätförbud.
Fiskeförbud i strömmande vatten under perioden
15 September– 15 Oktober.
/ It is legal to fish in all of these waters with casting
rods, fly rods, fishing poles and jigging equipment.
Fishing is forbidden in streaming water during
September 15 to October 15.
Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap i
samtliga upplåtna vatten inom fiskeområdet.
Innehavaren av fiskekortet är skyldig att ta reda på
gällande bestämmelser. Kortet är personligt och får
ej överlåtas.
Fiskekortet skall medföras och uppvisas på
anfordran av fisketillsyningsman.

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .