grundfors_samff

Grundfors samfällighetsförening

70.00 kr510.00 kr

ALLMÄNT / General

 

Gikasjön förvaltas av Grundfors skifteslags
Samfällighetsförening.
Fastighetsägarna upplåter Gikasjön och del av Ransarånför sportfiske. Genom arrende av statens del i Gikasjön behövs endast ett fiskekort.

Hela området är lättillgängligt med väg längs efter sjön. En naturcamping finns i västra delen av Gikasjön och nere i Fatmomakke hittar man sommarcafé, kiosk, tält- och husvagnsplatser.

Gikasjön är ett exklusivt sportfiskevatten i trivsam miljö för hela familjen. / The area is easily accessed from the road, following the entire lake. A campsite is found in the west end of Lake Gikasjön.

 

FISKET / Fishing information.

 

Gikasjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake.

I området bedrivs det endast naturlig fiskevård. Inga in-planteringar av främmande arter samt begränsning för nät- och uttringsfiske.

OBS! Den viktigaste fiskevården är totalt lekfiskeförbud, även krokfiske när fisken går till lek. Vi värnar om den inhemska och äkta fjällrödingen för att kunna erbjuda ett naturligt och okonstlat fiske för alla. /Gikasjön offers fishing for trout, arctic char and burbot.NOTE, Fishing is prohibited during spawning, to help and preserve the population of arctic char for the future.

 

FISKEREGLER / Laws & Regulations

 

Gikasjön är upplåtet för sportfiske med 1 handredskap och maximalt 3 krokar. /Gikasjön is open for angling with 1 rod and maximum 3 hooks.

Undantag: fiskeförbud (även krok) under tiden från och med: 15 augusti kl. 06:00 – 25 september kl 06:00 årligen.
Under lekperioden gäller även totalt fiskeförbud i Ransarån nedströms Gikasjön under tiden: 15 augusti – 1 oktober. / Fishing prohibition, Lake Gikasjön: August 15 – September 25 and Ransarån river, downstream Lake Gikasjön during: August 15 – October 1, annually.

 

Fastighetsägare har rätt till nät- och uttringsfiske i Gikasjön. / Landowners are allowed to fish with nets and”utter-board”.

I övrigt gäller bestämmelser enligt allmän, lokal fiskestadga. / See other general and local fishing regulations and laws.

Minimimått för öring och röding: 20 cm. / Minimum size limit for trout and arctic char: 20 cm.

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .