bielite_kaskelite_oversikt

BIELITE/KASKELITE KORTFISKEOMRÅDE

70.00 kr610.00 kr

ALLMÄNT / General
Sportfiskeområdet ligger efter Vildmarksvägen cirka 1mil söder om Saxnäs, samt 9 mil nordväst Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjön Bielite samt del i Kaskelite. Området ligger mycket naturskönt och erbjuder fint fiske efter röding, öring och lake. Det råder totalt nät- och utterförbud sedan några år tillbaka.
/ Thearea is located along Vildmarksvägen about 10 kilometres south of Saxnäs, and 90 kilometres northwest of Vilhelmina. Char, trout and burbot inhabits the lakes.
 
 
FISKET / TheFishing
Sjöarna erbjuder främst fiske efter röding och öring. Långedrags-, flug- och spinnfiske rekommenderas. På vintern är pimpelfisket mycket uppskattat.
/ The lakes offers foremost fishing for char and trout. In the winter the jigging is much appreciated. 
FISKEREGLER / Laws & Regulations
Området är upplåtet för sportfiske hela året med
undantag av nedanstående regleringar.
/ Theareais open for angling with exception of
these regulations.

Totalt nät- och utterförbud.
Minimimått på öring (trout) och röding (char) 30 cm.
Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka (max 5 st fiskar/dygn och person.)
I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser. Strömfiskeförbud 15/9 – 15/10.

Vid köp av fiskekort skriv start datum namn
på de berörda .
och beställ 3 arbetsdagar före planertat fiske

Rensa
Art. nr. Inte tillgänglig. Kategorier: , .